Web Mining

  Analyzing Web Structure Mining Techniques for Classification of Web Data  Since the interest to World Wide Web has  grown dramatically for the last decade, the need for retrieving the right information in a short time from Web has become very important. The requested documents must be found in a desirable speed and information must be […]

GIS Enabled Real Estate Directory

GIS Enabled Real Estate Directory  Abstract With the evolution of internet, people began to manage their personal and business activities online. As we use web based email clients, e-stores, online newspapers, we also use online real estate sites to find our new living places, new offices and lands. There are considerable amount of web sites […]

Yazılım Projelerini Etkileyen Faktörler

YAZILIM PROJELERİ YÖNETİMİNE, ÜLKENİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ARZU BALOĞLU GİRİŞ Ülkelerin kültürel ve ekonomik altyapısı, uluslararası iş ortaklıklarının başarısında kritik bir özellik taşır. Günümüzün ekonomisi artık tüm dünyada iş yapmayı öngörür. Ya müşteriler ya tedarikçiler ya da iş ortakları dış kaynaklıdır ve kurumun gelişimi için uluslararası iletişime ihtiyaç duyulur. İlaç dünyasındaki birleşmeler, bilişim […]